ATPK

 str. dalis

 

Pažeidimo esmė

 

Bauda (Lt)

Teisės vairuoti

atėmimas (mėn)

A/m konfiskavimas, adm. areštas

Bylą

nagrin.

 5111-01

Neeksploatuojamo a/m laikymas

250-500

-

-

policija

 5111-02

 

Pakartotinis neeksploatuojamo a/m laikymas

500-1000

-

su arba be a/m

konfisk.

policija

 81-01

Išleidimas eksploatuoti a/m su padidintu teršalų kiekiu

100-200

-

-

policija

 81-02

Pakartoto išleidimas eksploatuoti a/m su padidintu teršalų kiekiu

500-1000

-

-

policija

 82-01

Eksploatavimas a/m su padidintu teršalų kiekiu

50-100

-

-

policija

 82-02

Pakartotinis eksploatavimas a/m su padidintu teršalų kiekiu

100-200

-

-

policija

 l23-01

 

Vairavimas a/m neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais

100-150

-

-

policija

 123-02

Vairavimas a/m be valst. Nr. ar pasibaigus LVNŽ galiojimui

100-200

arba 1-3

-

policija

 123-03

Vairavimas a/m su suklastotais, uždengtais ar su kito a/m valst. Nr. ženklais

800-1200

arba 6-12

-

policija

 123-04

Pavojingų krovinių vežimo taisyklių pažeidimas

100-500

-

-

policija

 123-05

 

Vairavimas a/m su įrengtais antiradarais, švyturėliais, spec. garso signalais

100-200

-

su prietaiso

konfisk.

policija

 123-06

Neapdrausto a/m vairavimas

80-120

-

-

policija

 124-01

Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/h

įspėjimas

-

-

policija

 124-02

Nustatyto greičio viršijimas nuo 11 km/h iki 20 km/h

40-100

-

-

policija

 124-03

Nustatyto greičio viršijimas nuo 21 km/h iki 30 km/h

100-300

-

-

policija

 124-04

Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/h

400-600

-

-

policija

 124-04

 

Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo

400-600

su 3-6

-

policija

 124-05

Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/h iki 50 km/h

600-800

-

-

policija

 124-05

 

Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/h iki 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo

600-800

su 6-12

-

policija

 124-06

 

 

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h

1000-1500

su 1-3

arba 7 par.

arešt. su teisės

atėm. 6 mėn.

teismas

 124-06

 

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h vairuotojo, neturinčio

2 metų vairavimo stažo

1000-1500

su 12-18

-

teismas

 124-06

 

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h asmens, neturinčio teisės

vairuoti

1500-2500

-

arba 20-30 par.

areštas

teismas

 1241-01

 

 

 

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui ar reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai tai reikalauja KET, sustojimas (stovėjimas) tamsoje arba esant blogam matomumui be šviesų ar avarinio sustojimo ženklo

100-200

arba 1-6

-

policija

 1241-02

 

 

Kelio ženklų, ženk1inimo nesilaikymas, vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymas, stovėjimas arba važiavimas ant šaligatvio, vejos, pėsčiųjų(dviračių) tako

50-100

-

-

policija

 1241-03

 

 

 

 

 

Vairuotojų reikalavimo duoti kelią nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur matomumas mažesnis nei 100 m, lenkimas sankryžose (ne pagr. kelyje.), geležinkelio pervažose ir 100 m prieš jas, kur blogai matomas kelias, pėsčiųjų perėjose, kelyje, turinčiame viena kryptimi 2 ir daugiau eismo juostų, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m už ir prieš jas, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse

 100-150

arba 1-3

-

policija

 1241-04

 

 

 

 

Vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų estakadų, viadukų ir po jais, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kai tai trukdo eismui, šviesų neperjungimas į artimąsias, kai priešpriešiais automobilis arčiau kaip 150 m, važiavimo automagistralėse, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas

 40-80

-

-

policija

 1241-05

 

Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais nepraleidimas, kitoks kliudymas jų eismui

 200-400

arba 2-4

-

policija

 1241-06

Kiti KET pažeidimai

 įspėjimas

 arba 20-40

-

-

policija

 1242-01

Pavojingos situacijos sukėlimas

 400-800

su 3-6

-

policija

 1242-01

Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių

 1000-2000

-

-

policija

 1242-02

Chuliganiškas vairavimas

 1000-2000

su 12-24

-

policija

 1242-02

Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių

 2500-3500

-

-

policija

 1242-03

Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens

 2000-3000

su 24-36

-

teismas

 1242-03

 

 

Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens

 3500-4000

 su a/m konf.

-

arba 10-20 par.

areštas su a/m

konf.

teismas

 1242-04

 

 

Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens

 3000-4000

su 36-60

arba 10-20 par.

areštas su teisės

atėm. 36-60

teismas

 1242-04

 

 

Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens

 4000-5000

 su a/m konf.

-

arba 20-30 par.

areštas su a/m

konf.

teismas

 1244

Savavališkas važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas

 300-500

-

-

policija

 125

Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas

 300-500

su 2-4

-

policija

 126-01

Vairavimas esant lengvo girtumo (nuo 0,41 iki 1,5 promilės)

 1000-1500

su 12-18

-

teismas

 126-02

 

 

Vairavimas transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, esant nežymaus girtumo (nuo 0,2 iki 0,4 promilės)

 500-1000

-

-

policija

 126-03

 

Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, vairavimas, esant nežymaus girtumo (nuo 0,2 iki 0,4 promilės)

 800-1000

-

-

policija

 126-04

 

 

Vairavimas esant vidutinio (nuol,51 iki 2,5 promilės) arba sunkaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) girtumo, neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

 2000-3000

su 24-36

arba 10-30 par.

areštas su teisės

atėm. 24-36

teismas

 126-05

 

 

Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, ar kt. psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat minėtų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

 1000-3000

su 12-36

arba 10-30 par.

areštas su teisės

atėm. 24-36

teismas

 126-06

Perdavimas vairuoti a/m neblaiviam ar apsvaigusiam

 300-500

-

-

policija

 126-07

 

 

Praktinis vairavimo mokymas instruktoriui esant neblaiviam ar apsvaigusiam, neblaivumo ar apsvaigimo pasitikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas ar apsvaigimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo (atsakomybė instruktoriui)

 500-1000

su 11-13

-

policija

 127-01

KET pažeidimas, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą

500-1000

arba 12-24

-

policija

 127-01

 

KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą

2000-3000

-

-

policija

 127-02

KET pažeidimas, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą

100-200

arba 3-6

-

policija

 127-02

KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą

1000-2000

-

-

policija

 127-03

 

KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

4000-5000

su 36-60

arba 15-30 ar.

areštas su teisės

atėm. 36-60

teismas

 127-03

 

 

KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės

vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

5000-5500 su arba be a/m konf.

-

 

arba 10-20 par.

areštas su a/m

konf.

teismas

 128-01

Vairavimas a/m neturint teisės vairuoti (neįgijus)

1000-1500

-

arba areštas

teismas

 128-02

Vairavimas a/m neturint teisės vairuoti, kai teisė vairuoti atimta

1500-2500

-

arba areštas

teismas

 128-03

Perdavimas vairuoti a/m asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti

200-400

-

-

policija

 129

 

 

Vairavimas a/m esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

4000-5000

-

arba 20-30 par.

areštas

teismas

 130-01

 

Vairuotojų nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

3000-4000

arba 36-60

-

policija

 130-01

 

Asmenų be teisių nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

4000-5000

-

-

policija

 130-03

 

Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo yra susijęs, vietos

500-800

-

-

policija

 1302

 

A/m vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems ar apsvaigusiems, kai asmeniui buvo paskirta nuobauda už ATPK 126-01,04,05; 127-03; 129 str. numatytus pažeidimus

 -

36-48

su a/m konf.

teismas

 1302

 

 

A/m vairavimas, esant vairuotojams be teisių, neblaiviems ar apsvaigusiems, kai asmeniui buvo paskirta nuobauda už ATPK

126-01,04,05; 127-03; 129 str. numatytus pažeidimus

 -

-

20-30 par.

areštas su a/m

konf.

teismas

 131-01

 

Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai (šviesoforai, ėjimas ten, kur draudžiama, kelio ženklai, ženklinimas, automagistralės)

50-100

-

-

policija

 131-02

Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę pavojingą situaciją.

100-200

-

-

policija

 131-03

Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę nežymų sveikatos sutrikdymą

300-500

-

-

policija

 131-04

Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę turto sugadinimą

100-150

-

-

policija

 131-05

Kiti kitų eismo dalyvių KET pažeidimai

20-40

-

-

policija

 131-06

 

Dviračių, mopedų vairavimas, vaideliojimas, jojimas, esant asmenims neblaiviems ar apsvaigusiems (lengvas girtumas)

300-500

-

-

policija

 131-07

 

131-06 str. numatytas pažeidimas, kai nustatomas vidutinis arba sunkus apsvaigimas (girtumas)

500-700

-

-

policija

 131-08

 

131-01 str. numatytų asmenų pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, kai pažeidėjai neblaivūs ar apsvaigę

500-600

-

-

policija

 132

Leidimas važiuoti gedimų turinčiu a/m ar pažeidžiant kt. taisykles

200-400

-

-

policija

 1321

Važiavimo ir stovėjimo gyv. zonose taisyklių pažeidimai

50-100

"

-

policija

 133

Leidimas vairuoti neblaiviems arba be teisiu

300-500

-

-

policija

 1331

Transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimas

300-500

-

-

policija

 1331

1331 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens

1500-2000

-

-

policija

 134-01

Naudojimosi saugos diržais bei motociklo šalmais tvarkos pažeidimas

100-200

-

-

policija

 134-02

134-01 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens

200-300

arba 1

-

policija

 137-02

Šiukšlių ar kt. daiktų išmetimas pro a/m langus ar duris

10-20

-

-

policija

 145-01

 

Automobilių kelių, eismo reg. priemonių sugadinimas, važiavimas asfaltu vikšriniu transportu, kelio dangos teršimas

500-1000

-

-

policija

 145-02

Važiavimas be leidimo viršijant a/m svori ar matmenis

250-500

-

-

policija

 1451-01

 

Darbų keliuose vykdymas, reklamų arčiau kaip 150 m nuo kelio įrengimas, nesuderinus su policija

 100-1000

-

-

policija

 1451-02

 

Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. keliuose organizavimas, nesuderinus su policija

 100-500

-

-

policija

 148-01

Važiavimas nesumokėjus mokesčio M2 ir Nl kateg. transporto priemone

600-1200

-

-

policijai

 148-02

Važiavimas nesumokėjus mokesčio M3, N2 ir N3 kateg. transp. pr.

 1200-2600

-

-

policijai

 148-03

 

Važiavimas nesumokėjus mokesčio spec. transporto priemonėmis, skirtomis spec. darbo f-joms atlikti, bet ne kroviniams vežti

 400-1200

 

-

policijai

 148-04

 

Važiavimas nesumokėjus mokesčio žemės ūkio v-los subjektams, N1-N3 kateg. iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonėmis

 400-1200

-

-

policija

 148-05

Važiavimas neturint mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento

 300-500

-

-

policija

 160

Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo zonoje

 100-2000

-

-

policija

 1601

Gatvių, jų statinių, įrenginių sugadinimas

 200-500

-

-

policija

 1602-01

 

Darbų gatvėse vykdymas, reklamų arčiau kaip 30 m nuo gatvės' įrengimas, nesuderinus su policija

 500-1000

-

-

policija

 1602-02

 

Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. gatvėse organizavimas, nesuderinus su policija

 100-500

-

-

policija

 1602-03

Taisyklių, reikalaujančių prižiūrėti gatves, nevykdymas

 50-200

-

-

policija